Најава

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

- Психолошки работилници за деца
- Психолошки работилници за родители

slika6 rabotilnica1 rabotilnica2  

- Групи за личен раст и развој
Во склоп на КАЛИНКА се организираат и групи за личен раст и развој. Групите се наменети за студенти,психијатри, психолози, педагози, социјални работници, дефектолози, професионалци во областа на човечките ресурси и сите оние кои сакаат да се себеоткриваат, истражуваат и да ги зголемуваат своите капацитети и видици. Во групите се применуваат концептите на Трансакциона Анализа. Групите за личен раст и развој се прв и задолжителен чекор кон понатамошната едукација во психотерапијата и советодавната работа.