Најава

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

 

Мултидисциплинарниот стручен тим  на КАЛИНКА го сочинуваат искусни професионалци од повеќе области на менталното здравје, области кои се меѓусебно надополнуваат и се клучни во поцесот на евалуција на секој поединачен случај, како и во планирањето на оптимален тераписки пристап.

Калина Пиперевска
Специјалист по медицинска психологија

Анета Мартиновска
Специјален едукатор и рехабилитатор

Богина Шурбевска
Специјален едукатор и рехабилитатор


Жаклина Манасиевска
Логопед

Стручни консултанти:

Прим Др Олга Јотовска
Специјалист педијатар

Прим Др Мери Бошковска
Специјалист по детска психијатрија

Гордана  Милошоска
Медицински техничар