Најава

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

                                                    

Во КАЛИНКА се применуваат најсовремените и  меѓународно признати дијагностички методи за рано препознавање на широк спектар на развојни отстапувања:
-    Аутистичен спектар на нарушувања
-    Потешкотии во говорот и јазикот
-    Нарушувања на моторното функционирање
-    Потешкотии во школските способности

Треапискиот пристап е интегративен и опфаќа:
-    Примена на  сензорна интеграција, АБА метод и
учење на социјални вештини.
-    Стимулација на говор и потикнување на говорот преку едукативни  и интерактивни игри и активности.
-    Примена на психомоторна реедукација, вежби за фина мототика, графомоторика и груба моторика.
-    Едукативни методи за деца од училишна возраст прилагодени за полесно совладување на потребните вештини и прифаќање на  училишните предизвици.

   

Дијагностичките процедури се спроведуваат со вклученост на мулти-профилен тим на специјалисти и примена на валидни тестови и методи:

- ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation       Schedule)

- ADI-R (Autism Diagnostic   Interview- Revised)

- EEGдијагностика

     

 

 

     slika5 slika1 razvojniotstapuvanja1 razvojniotstapuvanja2 slika8