Најава

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

КАЛИНКА е приватна здравствена установа која работи во областа на превенцијата, дијагностиката и третманот на  различни состојби на нарушување на менталното здравје. Во својот домен на дејствување, установата ги опфаќа  сите возрасни групи, како од детската, така и од возрасната популација.
КАЛИНКА е прва приватна здравствена установа која нуди мултидисциплинарен пристап во третирањето на развојните отстапувања како аутистичниот спектар на нарушувања, поблемите со говорот, моториката и училишните способности.
Во склоп на КАЛИНКА успешно се третираат состојбите на стрес, анксиозност, проблемите на прилагодување, страв, тага и други состојби, кои многу често се присутни во современиот живот. Навременото дететкирање на првите симптоми и навременото започнување на третманот се многу важни за успешното справување со проблемите. Во основата на секоја терапија стои поставувањето на точна и навремена дијагноза. Истата се базира на опсежна евалуација, која вклучува психијатриска проценка и психолошко тестирање, што понатаму овозможува подготвување на тераписки план, според потребите на  клиентот.

image2 image3 image4 image5 image6