Најава

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

 

КАЛИНКА е  установа која работи во областа на раната интервенција, дијагностиката и третманот на  различни состојби на нарушување на менталното здравје.
 Во својот домен на дејствување, установата ги опфаќа  сите возрасни групи, како од детската, така и од возрасната популација.
Во склоп на КАЛИНКА успешно се третираат состојбите на стрес, анксиозност, проблемите на прилагодување, страв, тага и други состојби, кои многу често се присутни во современиот живот.
КАЛИНКА е прва приватна установа која нуди мултидисциплинарен пристап во третирањето на развојните отстапувања кај  децата, како што се: аутистичниот спектар на нарушувања, доцнењето на говорот, потешкотиите во моториката и училишните вештини.

image2 image3 image4 image5 image6