Најава

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Психијатриски прегледи за сите возрасни групи:

Реакции на тага и депресија
Состојба на страв и анксиозност
Панично растројство
Фобии - Опсесивни (принудни) мисли и ритуали
Нарушувања поврзани со стрес
ПТСР (пост-трауматско стресно растројство)
Растројства во прилагодувањето
Биполарно растројство
Хипохондриско нарушување
Психосоматски болести
Нарушувања во исхраната
Пореметувања на сонот
Различни форми на растројство на личноста и на односите
Состојба на страв и анксиозност
Панично растројство
Психијатриски проблеми во детство и адолесценција:
Специфични развојни растројства во школските способности
Первазивни развојни растројства
Дефицит на внимание и хиперактивност (АДХД)
Растројство во однесувањето
Растројства во односите и емоциите карактеристични за детството и адолесценцијата
Тикови